Regulamin Stacji narciarskiej - Regulamin wyciągów i tras narciarskich

Regulamin korzystania z wyciągów i tras narciarskich Stacji Narciarskich SUCHE

 1. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich Stacji Narciarskiej  SUCHE odbywa się w godzinach otwarcia obiektu i na podstawie wykupionego wcześniej karnetu (karty magnetycznej),
 2. Zabrania się wchodzenia na trasy narciarskie poza godzinami otwarcia ośrodka,
 3. Zabronione jest przebywanie (lub jazda) na wyciągach i trasach osób w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób. Osoba zarządzająca  terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 4. Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
 5. Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych oraz zjazd na sankach lub innych pojazdach,
 6. Trasy narciarskie są jednokierunkowe,
 7. Osoby korzystające z wyciągów wsiadają i wysiadają tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach dostosowując się tym samym do zasad wg. jakich funkcjonują te urządzenia,
 8. Jeśli wyciąg zatrzyma się w trakcie trwania jazdy, należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu lub wskazówki obsługi,
 9. Osoby do ukończenia 16 roku życia obowiązane są używać kasków ochronnych w czasie jazdy na nartach bądź snowboardzie,
 10. Należy przestrzegać regulaminu korzystania z kart magnetycznych. Za ominięcie bramki i nieskasowanie karnetu, obsługa wyciągu może zabrać kartę i klient nie będzie miał możliwości zwrotu kaucji oraz należności za niewykorzystane przejazdy,
 11. Szkolenia narciarskie, umieszczanie reklam, ulotek lub jakakolwiek działalność gospodarcza na terenie Stacji Narciarskiej  SUCHE bez zgody osób zarządzających jest zabronione
 12. Każdy, kto złamie zasady obowiązujące na terenie Stacji Narciarskiej SUCHE może zostać usunięty z terenu obiektu.