Regulamin Stacji narciarskiej - Regulamin kolei krzesełkowej

Regulamin korzystania z kolei krzesełkowej

 1. Na jednym krzesełku mogą usiąść maksymalnie 4 osoby.
 2. Wsiadanie i wysiadanie odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Po rozpoczęciu jazdy zamykamy natychmiast poręcz (pałąk).
 4. Dojeżdżając do stacji wysiadania, podnosimy poręcz (pałąk) i natychmiast opuszczamy peron.
 5. Narty i deski snowboardowe w czasie jazdy układamy równolegle do kierunku jazdy tak, aby nie powodowały kolizji z innymi pasażerami lub elementami kolei.
 6. Dzieci o wzroście poniżej 1,25 m mogą być przewożone tylko na oddzielnym stanowisku pod opieką osoby dorosłej, która udzieli ewentualnej pomocy.
 7. Osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo mogą korzystać z kolei tylko w towarzystwie opiekuna.
 8. W czasie jazdy na krzesełkach zabrania się: wychylania, kołysania, zmieniania pozycji siedzącej na inną, otwierania zabezpieczenia krzesełka.
 9. Jeśli wyciąg się zatrzyma w trakcie trwania jazdy, należy zachować spokój i czekać na wznowienie ruchu lub wskazówki obsługi.
 10. Wszystkie luźno zwisające elementy garderoby (sznurki, tasiemki, szaliki, itp.) Należy zabezpieczyć przed zaczepieniem o elementy krzesełka.
 11. Kolej nie jest przystosowana do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
 12. W przypadku jakichkolwiek niejasności obsługa udziela pełnych informacji.
 13. Narty przewozimy tylko przypięte na butach. Zabroniony jest przewóz nart trzymanych w rękach.
 14. Kiedy podjedzie krzesełko, siadamy na nim, pomagając sobie ręką, następnie zamykamy zabezpieczenie krzesełka (pałąk).
 15. W czasie jazdy na krzesełkach zabrania się: wychylania, kołysania, zmieniania pozycji siedzącej na inną, otwierania zabezpieczenia krzesełka.
 16. Dojeżdżając do stacji wysiadania, uwalniamy jedną rękę i podnosimy nią poręcz (pałąk) krzesełka.
 17. Z krzesełek wysiadamy w miejscu do tego wyznaczonym, szybko opuszczając peron.
 18. Należy przestrzegać niniejszego regulaminu.