Regulamin Stacji narciarskiej - Reguły zachowania

Reguły zachowania się na stoku

  1. Każda osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboarding obowiązane jest do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób,
  2. Należy dostosować szybkość jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu,
  3. Można wyprzedzać z prawej i z lewej strony, ale zachowując ostrożność oraz odpowiednią odległość od osoby wyprzedzanej,
  4. Należy unikać zatrzymywania się na stoku, w miejscach zwężeń i słabej widoczności,
  5. Schodzić i podchodzić na trasie można tylko poboczem, nie przeszkadzając w ruchu narciarskim,
  6. Każdego, kto przebywa na trasie, obowiązuje stosowanie się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych na trasach, terenie Stacji Narciarskiej SUCHE,
  7. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding obowiązane są do użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
  8. W razie wypadku, zasłabnięcia każda osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboarding bezzwłocznie powinien poinformować ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób,
  9. Każdy, kto przebywa na stoku może zjeżdżać tylko na wytyczonych do tego celu trasach, uważając na hydranty, armatki lub inne urządzenia,
  10. Jazda poza wyznaczoną trasą odbywa się na własną odpowiedzialność.