Regulamin Stacji narciarskiej

Prosimy o zapoznananie się z regulaminami, obowiązującymi wszystkich korzystających ze sprzętu, wyciągów i tras narciarskich na terenie Stacji narciarskiej SUCHE.

Regulamin ogólny Stacji Narciarskiej SUCHE

  1. Zakup karty magnetycznej oznacza zaakceptowanie regulaminu korzystania z kart i pozostałych regulaminów dotyczących funkcjonowania Stacji Narciarskiej SUCHE
  2. Korzystanie z obiektów i urządzeń Stacji Narciarskiej SUCHE jest możliwe tylko w godz. otwarcia Stacji, tj. 9.00 – 21.00,
  3. Osoby, które przebywają na terenie Stacji Narciarskiej SUCHE, powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający zdrowiu, życiu oraz bezpieczeństwu innych osób,
  4. Należy przestrzegać regulaminów, zasad korzystania z wyciągów i tras narciarskich oraz stosować się do znaków i zaleceń obsługi wyciągu,
  5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich i do obiektów stacji narciarskiej SUCHE.