Suche

Z suchowiańskich wiyrchów 
Przepiękne widoki
Ni ma takik nika
Jako świat syroki

Wieś Suche położona jest w dolinie Suchego Potoku w odległości 1km od "Zakopianki", 6 km na północ od Zakopanego. Najniżej położone zabudowania leżą na wysokości 740 m npm, najwyżej położone Rafaczówki leżą na Pogórzu Gubałowskim, sięgają prawie 1000 m npm. Obszar wsi około 819 ha zamieszkuje ok. 1200 mieszkańców.

Wieś założono w 1620 roku na prawie wołoskim. Wiktorzyn Zdanowski z żoną Anna Dziechtarzską otrzymali przywilej na założenie wsi od wielkorządcy krakowskiego, a równocześnie starosty nowotarskiego Stanisława Witowskiego. Dokument datuje się 25 kwietnia 1620 roku i mówi o założeniu dwóch wsi Zubu i Jastrzębca. Pierwotna nazwa Jastrzębiec pochodząca od herbu osadźcy zanikła już około 1630 roku, a pojawiła się nazwa Suche. Dlaczego? Być może nazwa ta jest pochodzenia ludowego, związana z częstym wysychaniem potoku, bądź nazwą geograficzną miejsca – doliną Suchego Potoku.

Wieś Suche bardzo długo dzieliła losy z Zębem i historia tych miejscowości jest bardzo podobna. Wiktoryn Zdanowski jako pierwszy sołtys wsi Zubu miał: 8 łanów nadto różne przywileje na młyny, piły, rudy, huty, karczmy, wolne rzeki, potoki, wolność od czynszów, robót lat dwudziestu. Wiktoryn Zdanowski wybudował dwór na Majerzu pod Zębem, który przetrwał do początków XIX wieku.